เจ้าหน้าที่จัดการเอกสารนำเข้าสินค้า

All Jobs Office
  0874789914     Akara@hearlife.co.th  

บริษัท เมดเอล เฮียร์ไลฟ์ จำกัด (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร)
เปิดรับสมัคร พนักงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่จัดการเอกสารนำเข้าสินค้า" 

หน้าที่รับผิดชอบ :
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า
- ประสานงานกับองค์กรภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลรายงานการนำเข้าสินค้า
- ตรวจสอบสถานะรายการสินค้านำเข้า 

คุณสมบัติ :
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- หากมีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Location: เอ็มอาร์ที สุทธิสาร
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us