เจ้าหน้าที่จัดซื้อและติดต่อประสานงาน

All Jobs Restaurant English
  092-5539941     thunyatorn@aotto.co.th  

บริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอร์เรเตอร์ จำกัด (AOTTO)
ผู้ให้บริการจัดเตรียมสินค้าเน่าเสียง่าย ผ่านช่องทางพิเศษ Perishable Premium Lane (PPL) โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าเน่าเสียง่ายให้แก่ผู้ส่งออก และเกษตรกรไทย


เปิดรับสมัตรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และติดต่อประสานงาน (Procurement & Coordinator) จำนวน 1 อัตรา
 

คุณสมบัติ

 

รายละเอียดงาน

Location: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) 999 หมู่ 1 Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us