เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านไอที

All Jobs Technical Remote English
  hr@thepgaming.com  

ตำแหน่ง : IT SUPPORT (software product)

สถานที่ทำงาน : WFH

เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท (ตามความสามารถ, ทดลองงาน 3 เดือน)

วันทำงาน : จันทร์-เสาร์
เวลาทำงาน : 10.00น.-20.00น. อนาคตอาจจะมีเป็น Shift บ้าง

 

คุณสมบัติ : 
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (อ่าน/เขียน)
- ยินดีพิจารณารับเด็กจบใหม่
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- มี Service Mind และทัศนคติที่ดี

ลักษณะการทำงาน : 
- รับแจ้งปัญหาการใช้งาน software จากลูกค้า ผ่านทางแชท
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผลการแก้ปัญหาให้ลูกค้า
- แจ้งข่าวสารให้ลูกค้า เช่น แจ้งปิดปรับปรุงระบบ และอื่นๆ
- support ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งาน software ของลูกค้า

 

Location: Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us