เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

All Jobs Office English
  Thanawan@renown.co.th  

Renown Transport - FREIGHT FORWARDER 

ที่อยู่ : อาคารเจเพรส ทาวเวอร์2ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 10120
ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ ( 8.30-17.00 น. )

รับสมัคราตำแหน่ง Customer Service


Job Responsibilities:
- สื่อสารและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อกำหนดและนโยบาย และประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการ Bookingเอกสาร และการออกใบแจ้งหนี้เป็นไปอย่างราบรื่น
- จัดทำ Booking confirmation, submit SI, VGM, Surrender B/Lและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- การติดต่อกับลูกค้าสำหรับการชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับการจองรวมถึงการแก้ไข และตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาจองถูกต้องเมื่อส่งการยืนยันการจอง
- ติดตามการหยุดเครดิต ณ เวลาที่ออกเอกสารการขนส่ง และส่งต่อไปยังทีมขายและ/หรือฝ่ายการเงิน
- ทำหน้าที่เป็นฝ่ายรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ตรวจสอบและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการออกใบแจ้งหนี้
- ทำงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการ Booking

 

Requirements:
- หากมีประสบการณ์ทาง Freight Forwarders, Import/Export จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- กระตือรือร้น ขยันทำงาน รักในการเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก
- มีทัศนคติเชิงบวกและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีความละเอียดรอบคอบ ติดตามผลดีเยี่ยม
- มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และการเจรจาต่อรองที่ดี
 

สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
- Incentive (บางตำแหน่ง)
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่มสุขภาพ
- โบนัส (ตามผลงาน)
- Outing ในประเทศ และ ต่างประเทศ
 

Location: ถนน นางลิ้นจี่ Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us