เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

All Jobs Sales English
  praphatsakd@somjai.co.th  

บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จำกัด
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
รายได้รวม 17,000 - 22,000 บาท 
สถานที่ทำงาน: ชั้น 34 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ (ใกล้ BTS กรุงธนบุรี / วงเวียนใหญ่) 
ทำงาน 5 วัน : จันทร์ - ศุกร์  08.30 น. - 17.30 น

ลักษณะงาน
- วิเคราะห์ข้อมูลการขาย จัดทำรายงานการขาย และรายงานอื่นๆทางบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานบริการหลังการขาย สามารถแก้ไขปัญหาจากลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลังการขาย
- จำเป็นต้องใช้ Excel ขั้น Expert เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ 23 - 28 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นความถูกต้อง ละเอียดรอบคอบ
- เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
- สามารถใช้ Excel วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและ ภายนอกบริษัท

สวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันสังคม
- เบี้ยขยัน 
- ค่าครองชีพ
- โบนัส
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

Location: อาคารสินสาทรทาวเวอร์ Krung Thon Buri Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us