เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์

All Jobs Office English
  094-8659989     pantera.hr65@gmail.com  

Vincent Clinic (สำนักงานใหญ่)
รับสมัครตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
- ต้อนรับ ดูแล ลูกค้าหรือผู้ติดต่อรับบริการกับทางคลินิก พร้อมแนะนำการกรอกเอกสารของทางคลินิก
-  ให้ข้อมูล อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งให้บริการกับทางลูกค้า เพื่อให้เกิดความประทับใจ
- ตรวจสอบและลงข้อมูลประวัติของลูกค้าหรือผู้ติดต่อรับบริการในระบบ พร้อมทั้งจัดคิว เพื่อเข้าปรึกษากับแพทย์
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อทำการนัดหมายและให้บริการลูกค้าหรือผู้ติดต่อรับบริการต่อไป
-  ดูแลความเรียบร้อย และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคลินิก ให้พร้อมใช้งาน
- สามารถนำเสนอขายและแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องศัลยกรรม คอร์สความงามกับลูก
 

คุณสมบัติ
- มีบุคลิกภาพที่ดี
- รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รักในงานบริการ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 

สถานที่ปฏิบัติ : ชั้น 3 Exchange Tower (MRT สุขุมวิท/ BTSอโศก)
วัน เวลา : ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ เวลา 11.00 - 20.00 น.
 

Location: Exchange Tower, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us