เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)

All Jobs Office
  083-441-6268     hr@glgameservices.com  

บริษัท จีแอลจี เกมส์ จำกัด 
เปิดรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) 
เงินเดือน: 15,000 - 18,000 บาท 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- รับผิดชอบการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับลูกค้าผ่านช่องทาง (Ticket, E-mail และ Facebook) รวมถึงช่องทาง Community ต่างๆของบริษัท
- แก้ไขปัญหาการใช้งาน เมื่อผู้เล่นพบปัญหาในระหว่างการเล่นเกม
- ตรวจสอบและประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า 
- สื่อสารกับทีมอื่น ๆ (Technical Team, Developer Team ,Social Team) เพื่อหา Solution ต่าง ๆให้กับลูกค้า
- อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ลูกค้า และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า พร้อมทำรายงานส่งให้หัวหน้างาน
- สนับสนุน Account Management เกี่ยวกับคำถามทางเทคนิคต่างๆ
- และหน้าที่อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ
- แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า กระตือรือร้นและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับวงการเกมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ชื่นชอบการเล่นเกมแนว Card game หรือเกมแนวอื่น ๆ
- ระดับการศึกษาปริญญาตรี
- เป็นคนละเอียดรอบครอบ ใจเย็น วิเคราะห์ปัญหา และ มีความคิดสร้างสรรค์
- มีใจรักในงานบริการ (Service Mind)
- มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
- สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
- มีทัศนคติที่ดีและสามารถทํางานเป็นทีมได้ดี
- สามารถทํางานในภาวะที่มีความกดดันสูงได้ 

สวัสดิการ 
- ประกันสังคม
- เค้กวันเกิด
- มีวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ขนมและเครื่องดื่ม
- เบี้ยขยัน (ไม่มาสาย ไม่ลา ไม่ขาด) เดือนละ 1,000 บาท 
- มุมพักผ่อน บริการเกม และภาพยนต์
- วันพักร้อนประจำปี 6-10 วัน ต่อปี
- กินเลี้ยง และกิจกรรมเสริมสัมพันธ์ 

สถานที่ทำงาน : อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา9   / MRT พระราม9 

วันเวลาทำงาน :   ทำงาน 5 ต่อสัปดาห์ จันทร์-ศุกร์ เวลา  09.00- 18.00 น. 

 

Location: เอ็มอาร์ทีพระราม 9
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us