เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

All Jobs Office
  kanyapha.m@think-bit.org  

บริษัท ติงค์บิ๊ก คอนซัลติ้ง จำกัด 
รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง

วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ ( 08.30 -16.30 น.)

รายละเอียดงาน
- ทำงานที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี
- บริหารงานโครงการที่ได้รับทุนของภาครัฐ
- ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับทุน
- ประสานงาน แก้ปัญหา และให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ
- ตรวจสอบเอกสารงานโครงการ
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- อายุมากกว่า 28 ปีขึ้นไป เพศ หญิง/ขาย
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
- สามารถบริหารจัดการงานโครงการได้ดี
- มีความรู้ความเข้าใจในการติดตามและประเมินผลโครงการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ
- มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- สามารถทำงานด้านเอกสารราชการ
- มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารโครงการ 3-5 ปี

 

Location: อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ถนน แจ้งวัฒนะ Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us