เจ้าหน้าที่บัญชี

All Jobs Financial
  080-5648465  

Bluegold Coffee Co.,Ltd 
เปิดรับสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชี **พร้อมเริ่มงานทันที
เงินเดือน : 14,000 - 16,000 บาท
 

รายละเอียดงาน
- ดูแลบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้
- ลงบัญชีประจำวันรับ - จ่าย
- ออก Invoice (ใบกำกับภาษี) , ออกใบวางบิล , ออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
- ออกใบสำคัญจ่าย
- สรุปรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- สรุปรายงานยอดหนี้คงค้าง และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย วางบิล รับเช็ค
- หน้าที่อื่น ๆ ในส่วนของงานบัญชี การเงิน ที่เดี่ยวข้อง 
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

Location: ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม Lat Phrao, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us