เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

All Jobs Office English
  065-5082692     kirati.h@adecco.com  

รับสมัคร Sales Coordinator or Sales Admin  (FMCG business)

Base salary : ไม่เกิน 25,000 บาท

Location : Near BTS ช่องนนทรี

Monday - Friday 09.00-18.00

 

รายละเอียดงาน
-ทำเอกสารรีพอต weekly ,monthly ให้กับทีม
-คิดค่า Incentive ให้ BA 
-ช่วยเหลืองานเอกสาร หรือ operation ต่างๆในทีม เช่น PRESENTATION / POSM IN-STORE
-ประมวลผลข้อมูลสินค้าคงคลังรายเดือน  (Monthly Inventory Data)/ ข้อมูลสินค้าคงคลังรายสัปดาห์ (Weekly Inventory data for Sell In)
-ดูแล ตรวจสอบ และคอยอพัเดตฐานข้อมูลหลัก(Mater File Data)เพื่อสามารถนำไปการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้
-สร้างรายงานข้อมูลตามคำร้องขอ

คุณสมบัติ 
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา /อายุไม่เกิน 38 ปี
-  ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการบริหารการขายมา (sales administration, Sales Support, Sales Coordiantor)ที่เคยทำข้อมูลยอดขายมาก่อน หรือบทบาทที่คล้ายกัน
-Excel (ระดับดี เน้น Pivot, Vlookup) และ PowerPoint 
- สื่อสารภาษาอังกฤษเน้น (อ่าน/เขียน)
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- ความคุ้นเคยกับรายงานการขายและบันทึกการขาย

 

Location: BTS ช่องนนทรี Silom, Bang Rak, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us