เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบุคคล

All Jobs Office
  093-3359808  

รับสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบุคคล (เจ้าหน้าที่ซัพ) ประจำบริษัท SRF เหมราชใหม่

คุณสมบัติ
- ทุกเพศ
- อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ,ปวช.ปวส
เคยมีประสบการณ์
- สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ (มีรถส่วนตัว) รถยนต์หรือมอไซค์
- สรรหาพนักงาน
- ดูแลและควบคุมพนักงาน
- ทนแรงกดดันได้ดี และ เข้ากะดึกได้                            

สวัสดิการ
- ค่าจ้างรายเดือน ตามที่ตกลง
- ค่าเดินทาง                                                                    • ค่ากะ และ โอที
- ค่าโทรศัพท์
- ชุดยุนิฟอร์มฟรี
- ประกันสังคม
- กินเลี้ยงปีใหม่บริษัท
 

หน้าที่งาน
- คัดเลือก สรรหา พนักเข้าทำงานให้บริษัทลูกค้า
- ควบคุม ดูแลพนักงาน   ตามสวัสดิการที่พนักงานได้รับ
- ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทลูกค้า 
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท
 
 

Location: เหมราช2 Mueang Rayong District, Rayong, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us