เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

All Jobs Sales
  065-9377231      atiwad.ai@inet.co.th  

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)ศูนย์กรุงเทพฯ  

เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง Sales Representative


Salary : 24,000-36,000 (ไม่รวม Incentive และ Commission)
ทำงาน: วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.
สำนักงานอยู่ที่ : อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (MRT เพชรบุรี)
สัมภาษณ์งานแบบ onsite
หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
-วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริการข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้
-ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ


 

Location: อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (MRT เพชรบุรี)
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us