เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

All Jobs Financial
  Apply Now

D App Maker Co., LTD
เปิดรับสมัคร : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ - Credit Control (ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
เงินเดือน : 15,000 - 17,000 บาท

 

รายละเอียดงาน
- พิจารณาและวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้า ตามเงื่อนไขนโยบายบริษัทฯ
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งในการประกอบการพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินความเสี่ยงก่อนการปล่อยอนุมัติผลิตภัณฑ์และบริการ ของลูกค้าแต่ละประเภท
- ติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติมกรณีลูกค้าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน (ทางโทรศัพท์ / แชท Online)
- จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- ทำสรุปรายงานที่เกี่ยวข้องส่งผู้บริหาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ / การเงิน / บัญชี / บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์)
- เคยฝึกงานด้านวิเคราะห์สินเชื่ออย่างน้อย 3 เดือน หรือ มีประสบการณ์งานด้านวิเคราะห์สินเชื่ออย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย หรือในหลายๆ รูปแบบ
- มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสินค้า Apple มาก่อน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะการแก้ปัญหาหน้างานที่ดี
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเป็นอย่างดี
- ใช้โปรแกรม Excel ได้ (หากใช้สูตร Pivot, Vlookup ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และ สลับวันหยุดได้ (อาจหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)

 

Location: เขตยานนาวา Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us