เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล

All Jobs Office English
  hr6@marketingtree.co  

บริษัท Marketingtree 

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล HR Recruit 
Location : Sathorn เข้าออฟฟิศสลับ WFH
Salary: 25,000-32,000 บาท

 

Job Descriptions & Responsibilities
• ดำเนินการและจัดทำเรื่อง Recruitment แบบครบกระบวนการ สรรหา ว่าจ้าง ไปจนถึงเลิกจ้างพนักงาน
• รับผิดชอบการเขียนคำบรรยายลักษณะงานให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานนั้นๆ
• ดูแลในเรื่องการทำแบบทดสอบและการสัมภาษณ์เบื้องต้นและประสานให้กับผู้บริหาร
• จัดทำเอกสารในการสัมภาษณ์ เพื่อใช้อัพเดทข้อมูลของผู้สมัครงาน
• จัดทำเอกสารสำหรับสื่อสารภายในองค์กร หรือเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็น
 

Qualifications:
• มีประสบการณ์ในด้านการสรรหา อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรีทางด้าน Human Resource Management หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ปิดตำแหน่งระดับ Senior หรือตำแหน่งงานทางด้าน IT
• มีความรู้ในการใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น ( Microsoft word/ Excel เป็นต้น)
• หากมีประสบการณ์ Recruitment Agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความสามารถในการต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่าง

 

Location: เขตสาทร Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us