เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิค

All Jobs Creative
  tunlayak@impact.co.th  

บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (นนทบุรี)

ทำงาน: จันทร์-ศุกร์
เงินเดือน : 20,000-24,000 (พิจารณาตามความเหมาะสม)

ตำแหน่ง Graphic Design (ร้านอาหารญี่ปุ่น)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จบปริญญาตรีสาขาการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีความเชียวชาญในโปรแกรมด้านการออกแบบ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop และโปรแกรมด้านงานออกแบบอื่นๆได้เป็นอย่างดี
* ออกแบบงานกราฟฟิค ( โปรโมชั่น, เมนู, แพคเกจจิ้ง, สื่อออนไลน์ และสื่อต่างๆ) ลงสื่อสิ่งพิมพ์  หรือตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
* มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Mood and Tone ของชิ้นงาน
* รักการออกแบบ, มีความคิดสร้างสรรค์ 
* มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบครอบ  และทำงานเป็นทีมได้
* มีทัศนคติในการทำงานที่ดีและมีความขยันอดทน
* * ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในระยะเวลาที่กำหนด
* สามารถวาดรูปการ์ตูน และทำ Animation ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Location: นนทบุรี Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us