เลขานุการผู้บริหาร

All Jobs Office Chinese
  092-2764516     hr_manager@syndasleepcare.com     Apply Now

บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย)  จำกัด (ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นอน-เครื่องนอน)

รับสมัครตำแหน่ง : เลขานุการผู้บริหาร สื่อสารภาษาจีน
เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท
ปฏิบัติงาน : ราษฎร์บูรณะ- ประชาอุทิศ 16
วันหยุด : เสาร์ - อาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 น.
มีโบนัสประจำปี ,ปรับประจำปี ,เบี้ยขยัน อื่นๆตามเงื่อนไขบริษัทฯ

 

ลักษณะงาน
1.จัดทำตารางการนัดหมายและเตือนการนัดหมายของผู้บริหาร

2.ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร เช่น
  – การเตรียมห้องประชุม อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ทั้งก่อนและหลังประชุม)
  – การจัดระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
  – การเชิญประชุม
  – การจดรายงานการประชุม และงานที่ต้องติดตามแต่ละแผนก 
  -  ติดตามผู้บริหารไปประชุม ภายนอกบริษัทฯ 
  -  ขับรถให้ผู้บริหาร (เป็นบางครั้ง) 

3. จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม,จองรถรับ-ส่ง ยังสถานที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งเตรียมของที่ระลึกในกรณีที่ต้องใช้ และเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้แก่ผู้บริหาร

4. เขียนจดหมายโต้ตอบลูกค้า หรือ คู่ค้าธุรกิจ พิมพ์งานต่างๆ รวมทั้งเอกสารส่วนตัว และตามคำสั่งของผู้บริหาร

5. ติดต่องานกับบุคคลภายในและภายนอก การนัดหมายแขก

6. ต้อนรับแขกและผู้มาติดต่อของผู้บริหาร

7. ตรวจสอบเอกสารเสนอเซ็นต์ ก่อนให้ผู้บริหารลงนาม

8. ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้บริหาร

9. ทำใบเสนอราคาให้กับ ให้กับลูกค้าผู้บริหาร (กรณีซื้อสินค้า)

10. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

 

คุณสมบัติ

 

Location: ซอย ประชาอุทิศ 16 Rat Burana, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us