แม่ครัวหรือพ่อครัว

All Jobs Restaurant
  038-913932  

บริษัทไทย เจอี เทคโนโลยี จำกัด 
บริษัทตั้งอยู่นิคม WHA1 เหมราชใหม่ (บริษัทไม่มีรถรับส่ง สามารถเดินทางมาทำงานเองได้)

เปิดรับสมัคร  แม่ครัวหรือพ่อครัว  ประจำครัวของนายไต้หวัน

 

คุณสมบัติ:

 

หน้างานที่ต้องรับผิดชอบ :

 

สวัสดิการ

 

หากท่านคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถมาเขียนใบสมัครได้ที่ หน้าป้อม รปภ.บริษัท ไทยเจอี เทคโนโลยี  (ทุกวันจันทร์-อาทิตย์)

 

Location: นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอชลบุรี 1 Bo Win, Si Racha District, Chon Buri, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us