โฟร์แมนสนาม (ติดตั้ง Precast)

All Jobs Technical
  084-7586924     dconcareer@gmail.com     Apply Now

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัคร โฟร์แมนสนาม (ติดตั้ง Precast)

 

คุณสมบัติ

 

รายละเอียดงาน


สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• โบนัสประจำปี
• ปรับค่าจ้างประจำปี
• ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฟรีตลอดทั้งปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 9 วัน/ปี
• เงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีสามี, ภรรยา, บุตร,บิดา, หรือมารดาเสียชีวิต
• เงินสวัสดิพนักงานสมรส/มีบุตร

 

สามารถคลิกลิงค์เพื่อดูข้อมูลบริษัทและรายละเอียดงานในแต่ละตำแหน่ง

สำนักงานใหญ่ตึกช้าง (BTSพหลโยธิน 24)
 

Location: ซอย พหลโยธิน 24 Chom Phon, Chatuchak, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us