โฟร์แมน (หน้างานหมู่บ้าน)

All Jobs Technical
  088-8381565  

บริษัท ไกรเลิศ แลนด์ จำกัด 
 

รับสมัคร : โฟร์แมน (หน้างานหมู่บ้าน) 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.ราชบุรี
เงินเดือน : 18,000- 22,000 บาท

 

รายละเอียดการทำงาน
– ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัยหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
– ควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เป้นไปตามรายละเอียดงาน และปริมาณที่กำหนด
– ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
– ตรวจสอบ และติดตามการทำงานให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปวส.หรือสูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
– สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้ดี
– มีการจัดการข้อมูลที่ดี และสามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่าย
– มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 

Location: ราชบุรี Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us