คนดูแลสวนและซ่อมบำรุง

งานทั้งหมดการทำฟาร์ม
  094-7415663  

ฟาร์มอัศวสุวรรณ จ.นครนายก

รับสมัครตำแหน่ง คนดูแลสวนและซ่อมบำรุง 1 คน

**หากมีความสามารถในการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ **

 

ลักษณะงาน
1. ดูแลต้นไม้ ปลูกหญ้า ตัดหญ้า / ตัดกระถินให้สัตว์
2. ซ่อมบำรุงคอก และอื่นๆ 
3. ดูแลสุขภาพของสัตว์( วัว/แพะ) และดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคอก (เมื่อเพื่อนร่วมงานลา)

 

คุณสมบัติ


สวัสดิการ
1. ที่พักห้องส่วนตัวพร้อมน้ำไฟ ไวไฟ  สามารถอยู่เป็นครอบครัวได้
2. กองทุนสนับสนุนอาชีพ เช่น เลี้ยงเป็ด ไก่ เป็นต้น
3. เงินพิเศษอื่นๆ เช่น เมื่อสัตว์คลอด ชดเชยวันหยุด เป็นต้น

 

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 10,000 บาท (มีค่าอาหารประจำเดือน 1,500 บาท , และเงินเพิ่มเติมอื่นๆ หากมีความสามารถอื่นๆ ) 
 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: ฟาร์มอัศวสุวรรณ นครนายก
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us