ครูผู้นำกิจกรรม

งานทั้งหมดงานสอนภาษาอังกฤษ
  099-3961256  

รับสมัคร  ครูผู้นำกิจกรรม

เงินเดือน : 13,000-15,000 บาท    
สถานที่ : สถานรับเลี้ยงเด็กการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จตุจักร 

รายละเอียดงาน :
- ดูแลการเรียนการสอนและจัดการทำสื่อการเรียนการสอนแนวบูรณาการได้
- ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ
- รับส่งข้อมูลข่าวสารจากระหว่างสถานรับเลี้ยงเด็กและครอบครัว และสามารถพูดคุยสื่อสารกับผู้ปกครองได้
- ดูแลความเรียบร้อยและช่วยทำความสะอาดภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ 
- ดูแลช่วยตรวจ /ประเมินพัฒนาการ 
- จัดทำเอกสารตามที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำหนด               
                                               
คุณสมบัติ                                                          
- สามารถปฏิบัติงานกับเด็กได้
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สาขาที่เกี่ยวข้องกับครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาเด็กเล็ก พยาบาล
- หากจบในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องแต่มีใบรับรองหรือใบผ่านการอบรมในการดูแลเด็ก และมีประสบการณ์ การทำงานในโรงเรียนอนุบาล หรือในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือผู้ช่วยพยาบาล
- รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆได้
- มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงปฐมวัย
- รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส
- ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้บ้าง
- สามารถนำกิจกรรมได้ 

งานประจำวันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
เวลางาน 8.00-17.30 น.
                                       
สวัสดิการ : 
- ประกันสังคม
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- และอื่นๆ
                            
 

ตำแหน่งที่ตั้ง: แขวงจตุจักร Chatuchak, Bangkok, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us