ช่างประจำหมู่บ้าน

งานทั้งหมดงานซ่อมบำรุง
   089-6905614  

รับสมัคร ช่างประจำหมู่บ้าน 1 อัตรา 

หมู่บ้านแถวราชพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ ใกล้กับวัดบางจาก 

คุณสมบัติ :
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า และประปา
- สามารถทำงานล่วงเวลาในบางโอกาสได้
- ตั้งใจทำงาน มีความเข้าใจ และเอาใจใส่งาน
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ
- มีความอดทนสูง รักกับงานที่ทำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

**ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ** 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: วัดบางจาก
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us