ช่างอาคาร

งานทั้งหมดงานซ่อมบำรุง
  065-7269597     Eakwit.la@prtr.com  

รับสมัครตำแหน่ง ช่างอาคาร 


SME BANK TOWER : พญาไท
THE SAINT RESIDENT : ห้าแยกลาดพร้าว

รายได้ 13,000 - 19,000 บาท (ตามประสบการณ์)
สัมภาษณ์ออนไลน์ : ผ่านพร้อมเริ่มงานทันที

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแลงานระบบประกอบอาคารและเครื่องจักรตามแผนในเชิงป้องกัน
- แก้ไขเบื้องต้นกรณีเครื่องจักรหยุดชะงักฉุกเฉิน และบันทึกผลการบำรุงรักษา
- วางแผนและจัดสรรงบประมาณการซ่อมบำรุง
- งานซ่อมบำรุงต่างๆ

 

คุณสมบัติ
- เพศชาย 
- อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิ ปวช. -ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากาลัง, เครื่องกล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงระบบอาคารสูง 1 ปีขึ้นไป 
- มีใจรักในงานบริการ 
- สามารถทางานเป็นกะหรือ นอนเวรได้ 
- หากมีใบรับรองอบรมหลักสูตรวิชาชีพ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: เขตพญาไท Bangkok, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us