ช่างเทคนิค

งานทั้งหมดช่างเทคนิค
   02-5779000      thanaphol@tistr.or.th  

ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม 1&2 สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 

เปิดรับสมัครตำแหน่ง: ช่างเทคนิค (งานประจำ) จำนวน 1ตำแหน่ง

 

รายละเอียดงาน
1.ตรวจสอบ ซ่อมแซมเบื้องต้นและบำรุงรักษา เครื่องจักรในกระบวนการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ และงานอาคาร
2.ควบคุมระบบสาธารณูปโภค (ระบบการฆ่าเชื้อของเสีย, หม้อต้มไอน้ำ, เครื่องผลิตไอน้ำบริสุทธิ์, ระบบกรองน้ำ และสถานีก๊าซ)
3.ดูแลและควบคุมวัตถุดิบ-spare parts ที่ใช้ในกระบวนการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์และสินค้าคงคลัง
4.จัดทำเอกสาร จดบันทึกข้อมูลรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานให้เป็นไปตามระบบ ISO ได้
5.ปฏิบัติตามระบบคุณภาพของหน่วยงาน เช่น GHP/HACCP ได้
 

คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. ไฟฟ้ากำลัง อิเลคทรอนิกส์ เครื่องกลโรงงานหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.มีทัศนคติดี ความรับผิดชอบสูง อดทน สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทั้งเชิงรุกและรับได้
4.ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5.ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (สามารถเข้ากะ, ทำล่วงเวลา ลักษณะงานที่มีความยืดหยุ่นสูงและวันหยุดได้ในบางครั้ง)
6.สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่เทคโนธานี คลอง5 ธัญบุรี ปทุมธานี ได้ด้วยตนเอง

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: คลอง 5, Khlong Ha, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us