ธุรการประสานงาน & ธุรการจัดซื้อ

งานทั้งหมดออฟฟิตภาษาอังกฤษ
  084-2942463     hr@aspbangkok.com  

ASP Bangkok
รับสมัคร ธุรการประสานงาน & ธุรการจัดซื้อ 1ตำแหน่ง

 

ลักษณะงาน :
- ประสานงานภายในและภายนนอกองค์กร
- จัดทำรายงานการดำเนินงานในโครงการของบริษัท 
- จัดทำแผนดำเนินงานบริษัท
- จัดหาและเปรียบเทียบ คู่ค้า เพื่อดำเนินการในบริษัท
- จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
- ดุแลงานขนส่งของบริษัท
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ :
- ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงาน 3ปีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ ทำงานละเอียด รอบคอบ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด/อ่าน/เขียน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- จัดทำเอกสารและจัดหมวดหมู่ของเอกสารได้ดีเยี่ยม
-  มีความรู้พื้นฐานและใช้งานโปรแกรม Microsoft Officeได้ดี   

สถานที่ทำงาน : สุคนธสวัสดิ์ 26  ลาดพร้าว
เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์  08.30-17.30 น.
สามารถส่งประวัติมาได้ที่  line id: aspbangkok 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: ถนน สุคนธสวัสดิ์ Lat Phrao, Bangkok, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us