พนักงานธุรการระบบ (System Administrator)

งานทั้งหมดออฟฟิตทางไกล
  eknarin.dev@gmail.com  

บริษัท น้ำค้างธรรมชาติ จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานธุรการระบบ System Administrator (WFH)

ความรับผิดชอบ
- ดูแลระบบตัวแทนของบริษัท
- คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
- ทำหน้าที่เป็น Help Desk ให้ความช่วยเหลือตัวแทน
- สื่อสารและแชร์ข้อมูลกับตัวแทน
- รายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
- Work From Home 100% (มีออกงาน event บ้างเป็นบางครั้ง)

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาขั้นต่ำม.ปลายหรือเทียบเท่า
- มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี
- ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
- มีอัธยาศัยดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
- สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
- หากเคยทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


ท่านใดสนใจ ส่งประวัติส่วนตัวมาได้ที่อีเมล ใส่หัวข้อ “สมัครงาน System Admin”

ตำแหน่งที่ตั้ง: กทม Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us