นักออกแบบกราฟฟิค

งานทั้งหมดงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์
  boss@petcharavej.com  

โรงพยาบาลเพชรเวช
รับสมัครตําแหน่ง : กราฟิก หรือ ช่างศิลป์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภายในโรงพยาบาล (offline)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศ ชาย
-อายุ 22 - 30 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
-สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Illustrator, Photoshop, หรืออื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ หรือเคยทำงานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
-ออกสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ภายในโรงพยาบาล (ผลิตสื่อบอร์ดประชาสัมพันธ์)
-ผลิตป้ายแบนเนอร์ สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ
-ออกแบบสื่อการตลาดใหม่ๆ
-ดูแล ผลิต ตรวจสอบ ป้ายบ่งชี้/บอกทาง และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆในโรงพยาบาล
-ช่วยเหลือการจัด Event จัดบูธแพ็กเกจ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
-สามารถทําความเข้าใจโจทย์และปัญหา
-สามารถร่วมเขียน นําเสนอหรือขัดเกลาเนื้อหาร่วมกับทีมได้
-ทํางานร่วมกับทีม Product และ Copywriter
-รับฟังความคิดเห็น ปรับแก้ไขงานได้
*มีการทดสอบโปรแกรม illustrator และ Photoshop เพื่อประกอบการสัมภาษณ์*
 


สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงพยาบาลเพชรเวช
เงินเดือน : สามารถต่อรองได้
วันหยุด : วันอาทิตย์ และวันเสาร์เว้นเสาร์ วันนักขัตฤกษ์
เวลาทํางาน : 8.30 – 17.30 น. (อาจทํางานล่วงเวลา)
สนใจส่ง Resume และ Portfolio ได้ที่ E-Mail 
 

ตำแหน่งที่ตั้ง: โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us