ผู้จัดการโครงสร้างสถาปัตยกรรม

งานทั้งหมดช่างเทคนิค
  061-7829922     sukanya@deestaff.com  

รับสมัคร : Project Manager/Supervisor (โครงสร้าง สถาปัตยกรรม อินทีเรีย) 
ทำงานที่ : ถ.พัฒนาการ เข้าซอย  ซอย 67 หรือ 65 ก็ได้ [เข้าได้2ทาง]
 

เงินเดือนไม่เกิน : 60,000

 

คุณสมบัติ

Business : รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายในไปจนถึงงานเฟอร์นิเจอร์
Working days: จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

Job Description
- วางแผนการทำงานและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- ดูแลควบคุมการทำงานทั้งงานด้านโครงสร้าง สถาปัตยกรรม อินทีเรีย
- สำรวจตรวจสอบหน้างานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งงาน
- เคลียร์แบบ Detail ให้ช่างสามารถทำงานได้
- เตรียมแบบ Shop Drawing ในการก่อสร้าง- เข้าประชุมและติดตามผลการทำงาน และรายงานความคืบหน้าในการทำงาน
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ
- จัดเตรียมเอกสารเบิกงวดงาน
- จัดการงานเพิ่ม-งานลด ถอดแบบประมาณราคา
 

Benefit

ตำแหน่งที่ตั้ง: ซอย พัฒนาการ 67 Prawet, Bangkok, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us