ผู้ช่วยส่วนตัวผู้บริหาร

งานทั้งหมดออฟฟิต
  095-1035999     chutiya.hrsos@hotmail.com  

SOS GROUP 

รับสมัคร Personal Assistant (ผู้ช่วยส่วนตัวผู้บริหาร)
เงินเดือน : 17,000 - 22,000 บาท


ทำงาน : จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ทำงาน : BTS กรุงธนบุรี/ BTS สยามสแควร์
 

รายละเอียดงาน :
1. ประสานงานและติดตามข้อมูลต่างๆ กับบุคคลภายนอกและภายใน
2. จัดการงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และ จัดลำดับความสำคัญภาระงานรายวัน รวมถึงการแจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงงานที่สำคัญและกำหนดการ
3. จัดทำเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอผู้บริหาร
4. จัดการตารางงานและเวลาการนัดหมายต่างๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
- ปริญาตรี ทุกสาขา
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- ทำงานรวดเร็ว มีไหวพริบ
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  internet, excel, email, google drive, sheets, slides, etc
- มีทักษะในการจัดการที่ดี ติดต่อประสานงานดี
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักการเรียนรู้
- มีความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยในการทำงาน
- รอบคอบ ละเอียด ไม่เลินเล่อ
- ยืนหยุ่นด้านเวลาและสถานที่ทำงาน
- แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าดี
- ถ้าสามารถตัดต่อคลิปได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์ สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สนใจสมัครงานส่ง resume มาได้ทาง line / email
line :  @hr.sosgroup
 

ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงธนบุรี Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us