ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์

งานทั้งหมดทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ
  khanokphan.p@b52.co.th  

บริษัท Vets & More จำกัด
เปิดรับสมัคร ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (Sales Representative)
 

คุณสมบัติ:
1. เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
2. ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์  / รังสีวิทยา / ฟิสิกส์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
3. มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการขายเครื่องมือแพทย์
4. ทัศนคติดีในงานขาย มีความรับผิดชอบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ (Team work)
6. มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่ / เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 

สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ / ชีวิต กลุ่ม
- เบี้ยเลี้ยง (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมัน
- Commission
 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: ประเทศไทย
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us