ผู้แทนฝ่ายขาย

งานทั้งหมดทางการแพทย์
  teekawin.wis@winnergy.co.th  

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด(มหาชน)
รับสมัคร ผู้แทนฝ่ายขาย จำนวน 4 ตำแหน่ง (Sale Solution Specialist)
เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ เขตที่รับผิดชอบคนละ3-4 จังหวัด

- ผู้แทน อีสาน 1
- ผู้แทน อีสาน 2
- ผู้แทน เหนือ 1
- ผู้แทน เหนือ 2

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
**เทคนิคการแพทย์ หรือสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ**
2. มีความกระตื้อรือร้น 
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6. มีรถยนต์ส่วนตัว

ท่านใดสนใจส่ง CV/Resume มาที่อีเมล

ตำแหน่งที่ตั้ง: ภาคเหนือ Pang Mu, Mueang Mae Hong Son District, Mae Hong Son, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2023 · Privacy · Terms · Contact us