ผู้แทนฝ่ายขาย เขตภาคเหนือ/เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานทั้งหมดทางการแพทย์
  063-4595556     sterlynhealth@gmail.com  

บริษัท สเตอลีน เฮลท์ จำกัด
 

รับสมัคร  ผู้แทนฝ่ายขาย เขตภาคเหนือ/เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

คุณสมบัติ
- ถ้ามีประสบการณ์ในงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีประสบการณ์ในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ พร้อมที่จะเรียนรู้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- สามารถรับผิดชอบงานทั้งภูมิภาคได้
- มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ

ตำแหน่งที่ตั้ง: ประเทศไทย
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us