ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์

งานทั้งหมดทางการแพทย์
  Vinceplanet.wellness@gmail.com  

บริษัท วินซ์แพลนเนท จำกัด
ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ สุขภาพ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามิน อาหารเสริม เภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
 

รับสมัคร ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ 

 

คุณสมบัติ :
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.อายุ 24-38 ปี
3.มีความกระตือรือร้น
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5.พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
6.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
7.มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

รายได้และค่าตอบแทน
-มีค่าคอมมิชชั่น
-มีประกันสังคม
-มีค่าน้ำมัน
-มีเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการ

เอกสาร ประกอบ การสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษา

 

สนใจส่ง Resume มาที่ อีเมล์ 
ระบุตำแหน่งและเขตที่ต้องการสมัคร
หากมีประสบการณ์ด้านการขายและพร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ตั้ง: Thailand 100.992541
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us