พนักงานต้อนรับ

งานทั้งหมดการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ
  038-651134     dhr@samedresorts.com  

Samed Resorts Group (อ่าวพร้าว)

รับสมัคร Guest Service Agent

 

คุณสมบัติ

-มีใจรักงานบริการ
-สามารถทำงานกะกลางคืนได้
-สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน
-มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

 

รายละเอียด

-เช็คเอกสารและรายละเอียดการจองห้องพักในแต่ละวัน
-ต้อนรับแขก Check-in และ Check-out
-ให้ข้อมูลและบริการแขกหน้า Counter
-รับโทรศัพท์และส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ
-ติดต่อประสานงานกับทุกแผนกภายในรีสอร์ท
-Update guest profile เข้าระบบ
-เช็คราคาห้องพักในแต่ละวัน
-เช็คเอกสาร New booking จาก RSVN
-Post bill ค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าระบบ
-ส่งรายงาน Discount ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
-ออกเอกสาร Welcome fruit ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
-สรุปรายงานจำนวนแขก Check In และ Check out ให้แผนก
บัญชีและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เช็คเอกสารและค่าใช้จ่ายสำหรับแขก Check out ในวันถัดไป
-เช็คและดูแลรับผิดชอบกุญแจห้องพัก
-Close shift และตรวจเช็คเงิน House fund, Bill ค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการ Charge credit card

 

สวัสดิการ

ค่าบริการ (การันตี)
-ค่าแรงจูงใจการขาย Incentive ประจำเดือน
-ชุดยูนิฟอร์ม
-เรือ-รถรับส่งฟรี
-ที่พัก และอาหาร 3 มื้อ
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-ค่าวิชาชีพ , ค่าความสามารถทางด้านภาษา toeic
-วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดพักร้อนปรับขึ้น
ตามอายุงาน

ตำแหน่งที่ตั้ง: อ่าวพร้าว Phe, Rayong, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us