พนักงานบัญชีประจำออฟฟิศ

งานทั้งหมดการเงิน การบัญชี
  061-6866966   

บริษัท ไท่ จิน หม่า กรุ๊ป จำกัด
รับสมัคร พนักงานบัญชีประจำออฟฟิศ
สถานที่ทำงาน : แถวฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
เงินเดือน  20,000 THB - 30,000 THB
ทำงาน จันทร์-เสาร์  8.00 – 17.00 น.
"พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ"
 

Job Descriptions :
- ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป อายุ ไม่จำกัด
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบงาน และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง
- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 

Requirements :
-  รับวางบิลและติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของบริษัท เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของและใบรับของ ใบสั่งซื้อ เป็นต้น
-  รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ ค่าใช้จ่าย และบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีของบริษัทฯ
-  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน , ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
-  กระทบยอดเงินฝากธนาคารด้านจ่าย
-  กระทบยอดรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้รายตัว บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ากับงบทดลอง
-  จัดทำรายงานบัญชีเจ้าหนี้ / หนี้สินของบริษัทแต่ละบัญชีเป็นรายเดือนและรายปีตามเวลาที่กำหนด เช่น การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย , ค่าใช้จ่ายรายเจ้าหนี้ , ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เป็นต้น
-  จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: Future Park Rangsit, Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us