พนักงานบัญชี

งานทั้งหมดการเงิน การบัญชีภาษาอังกฤษ
  086-3030408      hr@ventry.co.th  

Company Tsgen Tsgen(VENTRY THAILAND)

รับสมัคร พนักงานบัญชี Accounting Officer (AP)
สถานที่ทำงาน  เลขที่ 15 ซอยกรุงเทพกรีฑา37 แยก1 ถนนกรุงเทพกรีฑา 
แขวงทับช้าง  เขตสะพานสูง  กทม.10250
เงินเดือน  ตามตกลง
 


คุณสมบัติ
-ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
-อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
-มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
-มีความรับผิดชอบงาน และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง
-มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ลักษณะงาน
- ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้
- รับวางบิลและติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของบริษัท เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของและใบรับของ ใบสั่งซื้อ เป็นต้น
- รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ ค่าใช้จ่าย และบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีของบริษัทฯ
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน , ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- กระทบยอดเงินฝากธนาคารด้านจ่าย
- กระทบยอดรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้รายตัว บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ากับงบทดลอง
- จัดทำการปิดบัญชีเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนและปรับปรุงรายการทางบัญชีต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
- จัดทำรายงานบัญชีเจ้าหนี้ / หนี้สินของบริษัทแต่ละบัญชีเป็นรายเดือนและรายปีตามเวลาที่กำหนด เช่น การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย , ค่าใช้จ่ายรายเจ้าหนี้ , ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เป็นต้น
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อและจัดทำรายงานภาษีซื้อ , ภงด. 3 , ภงด. 53 , ภพ. 36
- จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
- จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา


 

ตำแหน่งที่ตั้ง: ถนนกรุงเทพกรีฑา Saphan Sung, Bangkok, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us