พนักงานบัญชี

งานทั้งหมดการเงิน การบัญชี
  02-1300304     saowalak.s@hikichiseiko.co.th  

บริษัทอยู่สมุทรปราการ 

เปิดรับสมัคร พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง (บริษัทรับตรง)

เงินเดือน: 20,000-34,000 บาท(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

 

ลักษณะงาน :

• จัดทำเอกสาร payment voucher

• ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/วางบิล/รับเช็ค

• ทำเอกสารการจ่าย,ทำเช็ค,ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

• กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

• จัดทำรายงานภาษีซื้อ,รายงานภาษีขาย และยื่นแบบ ภงด.3 ,53 , ภพ.30 ,ภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ

• จัดทำรายงานทุกสิ้นเดือนส่งผู้บริหาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

• รวบรวมเอกสารบัญชีทั้งระบบ เพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี

• ทำเงินเดือน

• มี ประสบการณ์ด้าน BOI(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

คุณสมบัติ :

1. มีประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงิน 3 ปีขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ด้านบัญชีค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้

3. มีประสบการณ์ในการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

4. มีความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร และ มาตราฐานการบัญชี

5.การศึกษาระดับปวส - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ การเงิน

 

สวัสดิการ : 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: สมุทรปราการ Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us