พนักงานบัญชี GL

งานทั้งหมดการเงิน การบัญชี
  084-5559515     hr@igettrade.com  

รับสมัครพนักงานบัญชี  GL
สถานที่ : รามคำแหง 53
ทำงาน: จันทร์- ศุกร์ (9:00-18:00)
อายุ : 30 - 40 ปี
จบปริญญาตรี บัญชี ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปหน้าที่รับผิดชอบ
1. คัดแยก จัดเรียงเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ภพ.30
2. จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมทางบัญชี EXPRESS
3. สรุปรายงานและยื่น ภงด.3-53-50-51 ทาง E-FILING
4. บันทึกรายการใบรับชำระหนี้ (RE)
5. บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (JV) 
6. บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ (PV) 
7. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ออกงบการเงินและจัดทำการปิดงบเดือน
8. กระทบยอด statement
9. กระทบยอด ภพ.30 สิ้นปี
10.จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อยทุกๆ สิ้นเดือน
11. ติดต่อสำนักงานบัญชี/ออดิท
12.Bank reconciliation

 

สวัสดิการ

 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: รามคำแหง 53
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us