พนักงานยกกระเป๋าและขับรถ

งานทั้งหมดการท่องเที่ยว
  02-7432844     hr@koonhotel.com  

Koon Hotel

รับสมัคร : พนักงานยกกระเป๋าและขับรถ

 

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
-มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล(ยังไม่หมดอายุ)
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-เคยทำงานตำแหน่ง Bell Boy จะได้การพิจารณาเป็นอันดับแรก
-มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

 

รายละเอียดงาน
-ขับรถรับส่งลูกค้า
-ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้ายกกระเป๋าสัมภาระให้ลูกค้า
-ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
-ให้คำแนะนำช่วยเหลือลูกค้า

 

สวัสดิการ

1.Service Charge
2.อาหารพนักงาน
3.เรื่องแบบพนักงาน
6.วันหยุดประจำเดือน วันหยุดพักผ่อนปี วันหยุดประเพณี
7.เงินช่วยเหลือค่าทำศพ บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา
8. ปรับเงินเดือนประจำปี สวัสดิการประกันสังคม
9. Staff Party

ตำแหน่งที่ตั้ง: ตำบล สำโรงเหนือ Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us