พนักงานยกกระเป๋า

งานทั้งหมดการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ
  096-7120036     job@kasemkij.com  

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง

รับสมัคร พนักงานยกกระเป๋า

 

คุณสมบัติ

- ชาย อายุไม่เกิน 40ปี
- บุคลิกภาพดี ร่างกายแข็งแรง ใจรักงานบริการ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

รายละเอียดงาน

- ต้อนรับ/ดูแล/อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
- รับ-ส่งกระเป๋าลูกค้า
- ช่วยดูแลบริเวณ Lobby
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

- ปรับเงินเดือน / โบนัสประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ค่าทันตกรรม
- ค่ารักษาพยาบาล
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินเพิ่มพิเศษจากเงินเดือนหลายพันบาท
ฯลฯ

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: ระยอง Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us