พนักงานเลี้ยงสุกร

งานทั้งหมดการทำฟาร์ม
  099-2739794  

บริษัท บุญมีฟาร์ม 30 จำกัด ต.งิ้วงาม อ.เมือง อุตรดิตถ์
รับสมัคร พนักงานเลี้ยงสุกร จำนวน 10 อัตรา

 

คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ชาย
- อายุ 20-45 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิ
- ขยัน อนทน ตรงต่อเวลา
 

สวัสดิการ

 

เอกสารการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 ใบ
5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 

ตำแหน่งที่ตั้ง: อุตรดิตถ์ Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us