สัตวบาล

งานทั้งหมดการทำฟาร์ม
  063-2722615     phitak@br-bangkokranch.com  

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

รับสมัคร สัตวบาลประจำโรงฟัก และ ฟาร์มเป็ดพ่อแม่พันธุ๋

สถานที่ทำงาน: เพชรบูรณ์ ระยอง ฉะเชิงเทรา

 

คุณสมบัติ

สวัสดิการ

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: เพชรบูรณ์ Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us