สัตวบาลฟาร์มสุกรขุน

งานทั้งหมดการทำฟาร์ม
  083-0800662     preeda225@hotmail.com  

บริษัท บางเลนฟาร์ม จำกัด
รับสมัคร สัตวบาลฟาร์มสุกรขุน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท *ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 

คุณสมบัติ

บริษัท บางเลนฟาร์ม จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
 

ตำแหน่งที่ตั้ง: บางเลน นครปฐม
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us