หัวหน้าบัญชีลูกหนี้

งานทั้งหมดการเงิน การบัญชีภาษาอังกฤษ
  napatsourcedout@gmail.com  

บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด เลขที่ 5/1,5/2,5/3 ซอยกาญจนาภิเษก 002 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
 

รับสมัคร หัวหน้าบัญชีลูกหนี้

เงินเดือน 25,000 THB - 35,000 THB

 

Job Description
1.ตรวจสอบการตัดรับชำระหนี้ในระบบ Accpac กรุงเทพมหานคร , กรุงเทพฯ-ปริมณฑล, ภาคตะวันออก-กลาง ,
ภาคอีสานบน ,อีสานล่าง, ภาคใต้, ภาคเหนือซ้าย, ภาคเหนือขวา, ต่างประเทศ, ต่างประเทศ, Lazada, บริษัทย่อย
2.ตรวจสอบทะเบียนคุมใบวางบิลและเก็บเช็ค กรุงเทพมหานคร , กรุงเทพฯ-ปริมณฑล, ภาคตะวันออก-กลาง ,
ภาคอีสานบน ,อีสานล่าง, ภาคใต้, ภาคเหนือซ้าย, ภาคเหนือขวา
3.ตรวจ Invoice The Mall,Outlet Mall ตรวจ Order กับ Invoice และ รายการแสตมป์รับเอกสาร จากทางห้างกลับมา
4.ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นของกรุงเทพมหานคร , กรุงเทพฯ-ปริมณฑล, ภาคตะวันออก-กลาง , ภาคอีสานบน, อีสานล่าง,
ภาคใต้, ภาคเหนือซ้าย, ภาคเหนือขวา, Lazada, โทนวิซาร์ด The Mall Outlet Mall,ต่างประเทศ
5.สรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมด, ติดตามและแจ้งยอดลูกหนี้ค้างชำระ, ประชุมเซลส์ และ ประชุมบริหาร
6.ตรวจสอบยอดลูกหนี้ต่างประเทศ ตรวจสอบรายงานสรุปยอดลูกหนี้ต่างประเทศ นำเสนอที่ประชุมผู้บริหาร
7.กระทบ POS และ ยอดเงินที่ได้รับชำระจากทางห้าง The Mall, Outlet Mall นำเสนอที่ประชุมผู้บริหาร
8.Post Invoice,CN,DN ในระบบ Accpac Post Invoice,CN,DN ในระบบ Accpac
9.Post AR Receipt ในระบบ Accpac ตรวจสอบการตัดชำระหนี้ในระบบ Accpac ก่อน Post, ทำการ Post AR
Receipt, Create AR Invoice ไปที่ G/L
10.ตรวจสอบเอกสาร, ตรวจสอบวงเงินเครดิต,ผู้อนุมัติ, เพิ่มรหัสในระบบ Accpac
11.การสุ่มตรวจสอบเงินสดย่อยหน้าร้านประจำสาขาทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง Tone Wizard (สาขาเพชรเกษม)
12.ตรวจสอบ Aging ลูกหนี คงค้าง เปรียบเทียบยอดขายของแต่ละเดือน เพื่อทำการติดตามทวงถาม ทุกช่องทางการจำหน่าย
13.อื่นๆ ปฏับัติตามกฏระเบียบบริษัทฯ, ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


Requirement
- หญิง-ชาย
- อายุ23-45 ปี
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ประสบการ์ณด้านบัญชีอย่างน้อย 3-5ปีขึ้นไป
- ตรวจสอบ การวางบิล การตัดรับชำระหนี้
- ตรวจสอบรายงานลูกหนี้คงค้าง ทะเบียนเช็ครับ
- ประมาณการรายรับ ค่าคอมมิชชั่นเซลส์
- ทำงานโปรแกรมสำเร็จรูปได้, Microsoft Office, Power Piont
- ประสบการ์ณด้านโปรแกรมทางบัญชี
 

สวัสดิการ
- ประกันชีวิต
- โบนัสประจำปี
- ค่าตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- ค่ารถ ค่าอาหาร
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนเลี้ยงชีพ
- งานช่วย (งานแต่ง งานบวช งานศพ)
- วันหยุดพักร้อน
- ที่จอดรถ
- หอพักราคาพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- สิทธิในการซื้อสินค้า
 

Working Hour : 8:30 - 17:30
Holiday ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30
*ยืดหยุ่นได้*

ติดต่อสอบถาม  Line : teemk989

ตำแหน่งที่ตั้ง: ซอยกาญจนาภิเษก 002 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us