เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล

งานทั้งหมดงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์
  02-2679700      hrasst@iresidenceliom.com  

Residence Hotel Silom

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Officer)

สถานที่ทำงาน : 93 Narathivas Rachanakarin Road , Silom , Bangrak , Bangkok

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง/ชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการตลาดหรือนิเทศ
- มีความรู้ด้านการตลาดเป็นอย่างดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีทักษะการสื่อสารและติดต่อประสานงานที่ดี
- มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก
 

รายละเอียดงาน

- วางแผนกลยุทธ์ สร้างแคมเปญ/โปรโมชั่น กิจกรรมการตลาด และสร้างเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการตลาดผ่านทาง Social Media ต่างๆ
- ดูแลและจัดการช่องทางการสื่อสารออนไลน์อื่นๆ เช่น Social Network/Facebook/YouTube
- มีความรู้ความสามารถในการทำการตลาดออนไลน์ และการใช้เครื่องมือช่วยเหลือ (Tools) ต่างๆได้
- งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

- อาหารพนักงาน 2 มื้อ
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดประจำปี

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: ถนน สีลม Silom, Bang Rak, Bangkok, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us