เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล

งานทั้งหมดงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์ทางไกล
  084-5549156      Kingkarn.pu@hatari.net     สมัครเลย

Code-D 789 [บริษัทเครือ Hatari Wireless]
เปิดรับสมัครทีมงานในตำแหน่ง Digital Marketer 2 ตำแหน่ง

รูปแบบการทำงาน :
ทำงานแบบ Work from Home/Hybrid Working (BTS อารีย์)
เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ดูแลภาพรวมการตลาดในทุกมิติกับ Marketing Team ไม่ว่าจะเป็นค้นคว้า วิเคราะห์ วางแผน และวัดผลทางการตลาดจนสามารถเพิ่มยอดขายได้


คุณสมบัติ :
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง Digital Marketer **
1. จบการศึกษาหรือมีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ 
3. เคยทำ Data Driven Marketing & Campaign
4. สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Demographic/Persona ) ตลาดและผลิตภัณฑ์ 
5. มี passion ในการทำงาน และวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายได้
6. หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ :
-Commission 
-ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันสังคม 
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
-วันลากิจและวันลาป่วย 
-ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.) 
-ค่าทำงานล่วงเวลา (OT), ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
-เงินโบนัสตามผลงาน 
-ประเมินปรับเงินเดือน 2 ครั้ง/ปี 
-ตรวจสุขภาพประจำปี 
-Career Path ที่สามารถเติบโตได้ 
-การร่วมลงทุนผลประโยชน์แบบ Cluster, Capital (FinTech and Startup) 
 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: BTS อารีย์ Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us