เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

งานทั้งหมดออฟฟิตภาษาอังกฤษ
  065-2324155     Chanuttiya.k@360qm.co.th  

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส (Senior Marketing) ประจำโครงการอสังหาริมทรัพย์(คอนโด) 

สถานที่ทำงาน : โครงการคอนโดสาทร / สุขุมวิท
ฐานเงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท/เดือน
วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ / 08:00น. - 17:00น.
 

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (ถ้าเป็นแนวสูงพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีทักษะทางด้าน การพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดดิจิทัลหรือเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์


ลักษณะงาน
• ศึกษา และวิเคราะห์ สภาพตลาด และโครงการคู่แข่ง เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• วางแผนกลยุทธ์การตลาด ให้โครงการเป็นที่จดจำและอยู่ในใจลูกค้า ตลอดจนงบประมาณ เพื่อขออนุมัติ และนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน ในการวางแผนงานด้านการตลาด สำหรับโครงการที่รับผิดชอบต่อไป
• ลงมือปฏิบัติและประสานงาน กับผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท และแผนงานที่วางไว้
• สร้างสรรค์ แนวความคิดและช่องทางการตลาด ใหม่ๆที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดและยอดขายที่บริษัทวางไว้
• สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องในส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี ยังผลให้การทำงานในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่น
• ทำการตลาด online และ offline  วิเคราะห์ตตลาด คู่แข่ง ให้ดูโครงการ
 

สนใจสมัครงานติตต่อและส่งเรซูเม่ได้ที่อีเมล
 

ตำแหน่งที่ตั้ง: เขตสาทร Bangkok, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us