เจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่ (Yard Controller)

งานทั้งหมดงานโรงงานและการผลิต
  082-1697906  

คลังสินค้า SAIC MOTOR-CP มาบปู-ชลบุรี 
 

ตำแหน่งเปิดรับ Yard Controller  

เงินเเดือน 10,620 บาท / เดือน
 

ลักษณะงาน
- มีหน้าที่ตรวจสอความถูกต้องของสิ้นค้าตามแผนการส่งมอบ
- มีหน้าที่ดูแลพื้นที่จอดรถเพื่อรอการส่งมอบตามมาตรฐาน
- มีหน้าที่ตรวจสอรถที่มารับสินค้า
- ปล่อยรถและส่งมอรถตามแผนการส่งมอบ

 

สวัสดิการ
- อาหารกลางวันและ โอที ฟรี
- สวัสดิการ 1,600 บาท / เดือน
- มีเงินเบิกล่วงหน้า อาทิตลฺะ 1000-2000 บาท
- ผ่านทดลองงาน 4 เดือน มีีปรับสวัสดิการ ขึ้น 500 บาท
- เงินพิเศษเทศการสงกรานต์
- โบนัส ตามผลประกอบบการและเงื่อนไขบริษัท
- ปรับเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง
- ชุดยูนิฟอร์มประจำปี ตามเงื่อนไขบริษัท
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี

 

จุดสมัครงาน AnJi-NYK Logistics (Thailand) Co., Ltd.
 

ตำแหน่งที่ตั้ง: ชลบุรี Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us