เจ้าหน้าที่คุมไซต์งานก่อสร้าง

งานทั้งหมดช่างเทคนิค
  088-8381565  

บริษัท ไกรเลิศ แลนด์ จำกัด 
รับสมัคร : โปรเจคคุมไซต์งานก่อสร้าง (หน้างานหมู่บ้าน)
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.ราชบุรี
ทำงาน : วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 -17.30 น.
เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ และความรับผิดชอบ
 

คุณสมบัติ
1. วุฒิปวส. - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง โยธา เเละอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.  มีประสบการณ์ก่อสร้างบ้านหมู่บ้าน พิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา หาช่างเข้ามาทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
4. มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบ
5. สามารถแพลนหน้างานบ้านให้เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
6. อายุ 35 -50 ปี ประสบการณ์อย่างน้อย 5ปี
7.ง านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

ลักษณะงาน

– ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน ตามแผนงานที่ก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
– ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
– ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
– ตรวจสอบ และติดตามการทำงานให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
– ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ และสัญญา
– มีการจัดการข้อมูลที่ดี และสามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่าย

 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: ราชบุรี Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us