เจ้าหน้าที่จัดการสื่อออนไลน์

งานทั้งหมดงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์
  081-9368872  

Polomaker
เปิดรับสมัคร : เจ้าหน้าที่จัดการสื่อออนไลน์ (Social Media Executive)์
เงินเดือน : 20,000 - 28,000 บาท

 

ลักษณะงาน
1. วางแผนงาน จัดทำ และแพลนเวลาการโพสต์คอนเทนท์ต่างๆรวมถึงโปรโมชั่นสำหรับช่องทางสื่อสารการตลาดทุกช่องทางของบริษัท
2. ดูแลโปรเจกต์ แคมเปญ โปรโมชั่น ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบทั้งการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ยอดขาย ติดตามกิจกรรมโซเชียลมีเดียของคู่แข่ง ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด
4. สำรวจฟังก์ชันใหม่ๆของแพลตฟอร์ม นำมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และเข้ากับภาพลักษณ์แบรนด์
5. สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อเป้าหมายยอดขายบริษัท
6. ติดตาม ประสานงาน กำกับดูแล แก้ไขปัญหามอบหมายงานให้ทีมงาน และสนับสนุนส่วนงานต่างๆให้สามารถทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้
7. จัดทำการวิเคราะห์รายสัปดาห์/รายเดือนสำหรับประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดีย สรุปข้อมูลการวิเคราะห์และเสนอผลงาน กับทางทีมและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
8. หน้าที่อื่นๆตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร 
- ไม่จำกัดเพศ 
- อายุ 23 -32 ปี
- ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงานการตลาด
- มีความชำนาญในการใช้ Facebook, Youtube, TikTok, IG และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

 

สถานที่ทำงาน : สาขาราชครู (ระหว่าง BTS อารีย์ กับ BTS สนามเป้า)

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: BTS อารีย์ Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us